100% BIOLOGISCHE KWALITEIT smart. vers. anders.
Nieuwe bestellingen zijn momenteel niet mogelijk. Bestaande boxabonnementen worden doorgeleverd.
Nieuwe bestellingen zijn momenteel niet mogelijk. Bestaande boxabonnementen worden doorgeleverd.


BIO KEURMERKEN EN
-CERTIFICERINGEN OP EEN RIJTJE

In de supermarkten zijn zoveel keurmerken dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien. Bovendien zie je aan het label of de verpakking niet direct waar het keurmerk voor staat. 

Welke richtlijnen gelden er en wat zijn de verschillen tussen de keurmerken? We presenteren een paar biologische keurmerken.

BIO, BIO EN NOG EENS BIO …

... IN HET KEURMERK VAN DE SUPERMARKT

HET BIOLOGISCH KEURMERK VAN DE EU

Wat houdt het Europees biologisch keurmerk in? Het keurmerk wordt in opdracht van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verleend door de stichting Skal Biocontrole en tref je het vaakst aan op levensmiddelen. De richtlijnen voor certificering met de groene rechthoek vormen de basis voor andere biologische keurmerken. De richtlijnen verbieden onder meer het gebruik van chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen, minerale mest en gentechnologie. Substanties die uit natuurlijke stoffen worden gewonnen mogen wel worden toegepast.
Voor bewerkte biologische levensmiddelen zijn slechts 53 toevoegingen toegestaan, zoals kleurstoffen, aroma's en zuurmiddelen. Conventionele producten kunnen bestaan uit ruim 300 verschillende stoffen. Het percentage ingrediënten uit biologische teelt moet voor het Europese biologische keurmerk uitkomen op minimaal 95% van het eindproduct. Conventioneel geteelde ingrediënten mogen slechts onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden voor levensmiddelen met het Europese biologische keurmerk. Dit moet vooraf gecontroleerd en goedgekeurd worden door de Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.
De boeren kunnen ook conventionele landbouwmethoden hanteren naast de biologische landbouw, zolang ze waarborgen dat de teelt gescheiden blijft.

DEMETER

Demeter behoort tot de strengste biologische keurmerken van Europa. Demeter baseert zich op de wettelijke richtlijnen van het Europese biologische keurmerk. De richtlijnen van de vereniging gaan echter veel verder.
Het zaaigoed dat de Demeter-agrariërs gebruiken moet biologisch gecertificeerd zijn en vrij van gentechniek. Het wordt idealiter ook op door demeter gecertificeerde akkers ingezaaid. Net als bij andere certificeringen wordt beperkt gebruikgemaakt van mest en wordt ook afgezien van chemisch-synthetische gewasbescherming.
Qua toevoegingen hanteert Demeter strengere normen: anders dan voor het biologische keurmerk van de EU mogen voor de verdere bewerking van de biologische grondstoffen maximaal 22 stoffen worden toegevoegd. Om als bewerkt product het Demeter-keurmerk te verdienen moet minstens 90% van de ingrediënten afkomstig zijn uit Demeter-teelt.
Een van de verschillen met de andere keurmerken betreft de huisvesting van het vee. De voorschriften zijn bindend voor Demeter-boeren, dus verplicht. De mest van het vee is bestemd voor biodynamische mest voor de akkers. Als er op een bedrijf zelf geen dieren worden gehouden, moet er een samenwerkingsverband worden aangaan met andere Demeter-boeren.
Naast de controles uit hoofde van de eco-verordening van de EG worden de bedrijven ook extra gecontroleerd door Demeter zelf en vindt er ieder jaar een gesprek over de ontwikkeling plaats.