100% BIOLOGISCHE KWALITEIT smart. vers. anders.
Nieuwe bestellingen zijn momenteel niet mogelijk. Bestaande boxabonnementen worden doorgeleverd.
Nieuwe bestellingen zijn momenteel niet mogelijk. Bestaande boxabonnementen worden doorgeleverd.


Klimaatneutrale verzending – hoe zit dat nou?

Onze populaire etepetete-boxen kun je klimaatneutraal bij je thuis laten bezorgen. Maar wat betekent 'klimaatneutraal' nu eigenlijk?

Is CO2-uitstoot niet onlosmakelijk verbonden met bezorgroutes en -voertuigen? In dit artikel leggen we jou graag uit hoe onze boxen klimaatneutraal geleverd worden en wat de term “klimaatneutraal” nu eigenlijk betekent.


Wat betekent "klimaatneutraal"?

De term "CO2-neutraal" is eigenlijk een beetje misleidend, omdat het niet betekent dat er geen uitstoot is, maar het komt erop neer dat de uitstoot eigenlijk nul zou moeten zijn. Onvermijdelijke uitstoot wordt daarom gecompenseerd door te investeren in klimaatbeschermingsprojecten zoals bebossing en bosbescherming.


Hoe kan uitstoot worden gecompenseerd door klimaatbeschermingsprojecten?

Het is natuurlijk het beste wanneer de uitstoot van broeikasgassen helemaal niet plaatsvindt of drastisch wordt verminderd. Voor onvermijdelijke emissies biedt compensatie echter een oplossing. Wanneer klimaat belastende emissies optreden, worden de uitgestoten CO2 op een ander moment weer opgenomen. Dit in de vorm van emissiereductiekredieten (meestal CO2-certificaten genoemd) waardoor de berekende hoeveelheid emissie weer wordt gecompenseerd in klimaatbeschermingsprojecten zodat de compensatie plaatsvindt. De klimaatbeschermingsprojecten moeten aanvullende klimaatbeschermingsmaatregelen zijn. Dit betekent dat deze projecten niet zouden bestaan zonder de vrijwillige vergoeding van particulieren of bedrijven! 

En zo werkt de compensatie vanuit ecologisch oogpunt: planten en bomen nemen CO2 op en zetten dit middels fotosynthese om in suiker wat nodig is voor hun verdere groei. Het product hiervan is vrijgekomen zuurstof. Om een aanzienlijke hoeveelheid CO2 op te kunnen nemen, moeten bomen echter een aantal jaren bestaan. Pas na 80 (!) jaar kan een boom een significante hoeveelheid CO2 opnemen. Bosbescherming is daarom des te belangrijker. Door actief bomen te planten en te beschermen, kan CO2 uit de atmosfeer worden afgevangen. Op deze manier kan de onvermijdelijke CO2 effectief worden gecompenseerd.

Wij stellen onze uitstoot vast en compenseren deze

We willen ons helemaal niet "vrijkopen". We willen daadwerkelijk iets doen aan de uitstoot van etepetete. Natuurlijk kunnen we ook investeren in klimaatvriendelijke projecten zonder onze jaarlijkse CO2-uitstoot te bepalen en te berekenen, maar de CO2-bepaling helpt ons enorm om effectief stappen te zetten om onze uitstoot in de toekomst te verminderen. In het verleden hebben wij ClimatePartner gebruikt om onze emissies te berekenen en te compenseren. Sinds kort verantwoorden we onze uitstoot met CoZero om nog meer inzicht te krijgen in onze uitstoot.

Online retail versus fysieke handel

In tegenstelling tot de verwachtingen is de ecologische voetafdruk van online gekochte producten over het algemeen positiever dan die van in fysieke winkels gekochte producten. 
Studies naar de vergelijking van online en fysieke detailhandel hebben aangetoond dat het belangrijkste is wat we kopen en minder waar we het kopen. Tot driekwart van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de productie van een product! De milieuvriendelijke teelt van biologische groenten en fruit in onze boxen is van groot belang. Daarnaast spelen factoren als licht en koeling in de fysieke retail, de lange keten voordat goederen in het schap komen te liggen of de reis naar de supermarkt een belangrijke rol in de CO2-balans. 
Naast het product zelf zijn factoren als afleverroutes, verpakkingen en verpakkingsgroottes natuurlijk ook zeer belangrijk met betrekking tot de CO2-balans. Omdat we ons de vele tussenstops van een conventionele keten besparen, zijn onze bezorgroutes kort in vergelijking met een supermarkt. De groenten en fruit krijgen we rechtstreeks van de producenten, eventueel met tussenkomst van tussenpersonen, en nadat ze de verpakkingshal zijn gepasseerd, worden ze rechtstreeks bij onze klanten thuis afgeleverd. De groenten en fruit blijven maar een paar dagen bij ons en worden dus niet eeuwig in de koeling bewaard. 
Bij het verzenden van onze biologische boxen handelen we naar ons beste geweten en in het belang van duurzaamheid. Daarom kiezen we verzendserviceproviders die zich inzetten voor klimaatvriendelijke verzending.

Verzending bij etepetete

Het onderwerp verzending speelt voor ons een belangrijke rol, omdat het grootste deel van onze CO2-uitstoot ontstaat bij het verzenden van onze producten.
Natuurlijk is het milieuvriendelijker om direct naar de boer om de hoek te fietsen of de groenten en fruit op de lokale markt te kopen (mits de producenten niet ver hoeven te reizen). Dit is echter voor de meeste mensen niet mogelijk omdat er vaak geen boerenmarkt in de stad is. Daarnaast stapelen de geredde groenten en fruit zich landelijk op. Dit willen we toch voorkomen en proberen vanzelfsprekend onnodige bezorgroutes zoveel mogelijk te vermijden. 
Bij de verzending letten we op een zeer korte leverketen, halen we onze biologische groenten en fruit via expediteurs op bij meerdere boeren in de regio en verzenden we natuurlijk helemaal niet met het vliegtuig. 
In Nederland staat onze verpakkingshal in Breda en dat is de reden waarom onze boxen via DHL naar klanten worden gestuurd. DHL heeft zich als doel gesteld om in 2030 alle brieven en pakketten op de zogenaamde ”last mile” volledig emissievrij te bezorgen. DHL vertrouwt op e-bikes, e-voertuigen en groen gas. Onvermijdelijke uitstoot wordt ook gecompenseerd door DHL. 
De uitstoot van broeikasgassen van de reis naar de aankooplocatie is dikwijls groter dan de levering van het product. De lagere CO2-uitstoot van de bezorgdiensten is onder meer te danken aan een betere benutting van voertuigen, de efficiënte inrichting van de bezorgroutes en het toenemend gebruik van elektrische voertuigen.

Conclusie

Al met al hangt het af van het vervoermiddel waarmee men naar de winkel gaat, of er zonder verpakking wordt gewinkeld en welke producten we online of in de winkel kopen. Eén ding is evident: de meest klimaatvriendelijke en grondstofvriendelijke winkeloptie is verpakkingsvrij winkelen op de fiets bij de biologische boer om de hoek met producten van eigen bodem! Als je echter niet over deze mogelijkheid beschikt, dien je bij het winkelen (zowel online als in een fysieke winkel) het product, de herkomst, het fabricageproces en het verpakkingsmateriaal goed in de gaten te houden. 
Klimaatbescherming is belangrijk voor ons! We willen het milieu en de natuur teruggeven wat we van hen afnemen en we streven er altijd naar om ons handelen zo duurzaam mogelijk te maken.