100% BIOLOGISCHE KWALITEIT smart. vers. anders.
Nieuwe bestellingen zijn momenteel niet mogelijk. Bestaande boxabonnementen worden doorgeleverd.
Nieuwe bestellingen zijn momenteel niet mogelijk. Bestaande boxabonnementen worden doorgeleverd.


WIJ ZIJN PLASTIC NEUTRAAL!

'Zo, nu hebben we wel genoeg gedaan voor het milieu,' zul je dus nooit horen bij etepetete. We kunnen wel met trots melden dat etepetete plastic neutraal is. Via onze partner Plastic Bank compenseren we de onvermijdelijke hoeveelheid plastic die er jaarlijks toch nog bij etepetete doorgaat. Maar: geen plastic is het beste plastic! Conform dit motto zijn onze biologische groente- en fruitboxen volledig vrij van plastic. Onze boxen bestaan uit recyclebaar karton, en ook als we biologische groenten 

en fruit bij onze telers bestellen en kopen gebruiken we boxen met statiegeld die hergebruikt kunnen worden. We doen niet aan wegwerp verpakkingen. Desondanks ontstaat er hier en daar bij de productie en op kantoor soms toch wat plastic afval. We vinden dat het altijd beter kan. Daarom blijven we ook in de toekomst werken aan het nog duurzamer maken van onze bedrijfsprocessen om elke dag iets terug te doen voor de natuur.

PLASTIC NEUTRAAL
IN EEN KLAP?
ONMOGELIJK!

ETEPETETE X PLASTIC NEUTRAAL

Om als bedrijf plasticneutraal te worden, lukt niet van de ene dag op de andere. Als je plasticneutraal wilt worden, moet je eerst weten hoeveel plastic er jaarlijks en werkelijk wordt verbruikt. Zo werd in al onze bedrijfsruimtes op kantoor en in de productie, waar je etepete bio-doosjes verpakt worden, de hoeveelheid plastic die in het voorgaande jaar gebruikt werd, onderzocht en gedocumenteerd. Daarna werd het plasticverbruik van alle gebieden bij elkaar opgeteld. Op die manier wisten wij hoeveel kilogram plastic er eigenlijk moest worden gecompenseerd.

ALS PLASTIC AFVAL GELD WAARD WORDT

Wat zou er gebeuren als plastic niet alleen als afvalproduct wordt beschouwd? Bij Plastic Bank uit Canada zien ze plastic afval als een middel om wereldwijd de armoede aan te pakken en tegelijkertijd de vervuiling van de oceanen door plastic een halt toe te roepen. Super slim, toch? Plastic Bank zet recyclingsystemen op in landen met een zwakke infrastructuur voor afval. In deze landen is ook vaak sprake van grote armoede en sterke vervuiling, denk bijvoorbeeld aan Haïti. In deze landen zet Plastic Bank inzamelpunten op en mobiliseren ze de lokale bevolking om het ecosysteem te beheren. De bewoners van deze regio's kunnen plastic verzamelen en naar de lokale Plastic Bank-punten brengen in ruil voor geld, verse levensmiddelen, schoon drinkwater, zonnestroom voor hun mobiele telefoon en zelfs schoolgeld voor hun kinderen. Via het nieuwe recyclingsysteem ontstaat niet alleen nieuwe werkgelegenheid, maar wordt ook een ommekeer teweeg gebracht in het denken van de lokale bevolking. Plastic Bank laat namelijk zien dat plastic niet alleen als afval gezien moet worden, maar ook waarde heeft. Zo belandt er minder afval in zee en wordt het probleem bij de wortel aangepakt. Het ingezamelde plastic wordt gerecycled tot Social Plastic® en doorverkocht aan mondiale partners die er nieuwe producten en verpakkingen van maken. Social Plastic® is dus niet alleen gerecycled plastic, maar heeft ook een enorme meerwaarde voor alle mensen, arm en rijk, die ermee te maken hebben. 


ETEPETETE INVESTEERT IN SOCIAL PLASTIC COLLECTION CREDITS

Plastic Bank biedt bedrijven de mogelijkheid hun plastic afval te compenseren en daarmee een bijdrage te leveren aan de oplossing van de alom tegenwoordige problemen. Wij compenseren ons plastic afval door financiële steun aan de recycling-infrastructuren van Plastic Bank. Ook investeren we in Social Plastic® Collection Credits, oftewel SPCC. Elke SPCC waarborgt dat er een kilo plastic uit de oceanen wordt teruggewonnen en financiert daarmee de uit te betalen premies voor de mensen die het plastic inzamelen. Dat biedt hun uitzicht op een beter leven en toegang tot noodzakelijke zaken als levensmiddelen en ziektekostenverzekeringen. Een win-win situatie voor mens en milieu aldaar, dat zo stukje bij beetje steeds schoner wordt.
Dankzij de samenwerking met Plastic Bank krijgt ons plastic afval toch een positieve draai en opereren we weer een stukje duurzamer. Hier kun je ons certificaat downloaden.